Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to przedsięwzięcie o długoletniej tradycji i wysokiej renomie. Od 1974 r. organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Trzystopniowe eliminacje olimpijskie to nie tylko droga do sukcesu zwieńczonego cennymi nagrodami i przepustką do wymarzonych studiów, ale przede wszystkim okazja do sprawdzenia swojej wiedzy, poznania, a nawet zaprzyjaźnienia się z innymi miłośnikami Klio. Etap okręgowy i centralny to dla uczestników rywalizacji także najlepsza sposobność do spotkania i dyskusji ze znanymi polskimi historykami, członkami Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, z których wielu to laureaci poprzednich edycji Olimpiady.

Olimpiada Historyczna, przyciągająca najlepszych miłośników historii ze szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju, przez blisko pół wieku wyłania szkolną elitę historyczną, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu Olimpiady Historycznej dostępne są na niniejszym portalu. Można je również uzyskać, kontaktując się z Sekretarzami Komitetów Okręgowych działającymi w każdym województwie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w wielkiej przygodzie, jaką są eliminacje Olimpiady Historycznej i życzymy jak najlepszych wyników.

Dr hab. Andrzej Korytko

Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Historycznej


Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, że tegoroczna edycja Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych wystartowała i odbywa się zgodnie z ustalonym wcześniej i ogłoszonym regulaminem oraz harmonogramem (http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/).

HARMONOGRAM XLVIII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE
Do 14 IX 2021 – zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej
– opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady
 

Do 11 X 2021

 

– powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej
– przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej
Do 8 XI 2021 – przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych
– rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje jeden z członków Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)
9-15 XI 2021 – ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych
– ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu
22-24 XI 2021 – eliminacje ustne I etapu
– ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu
Do 30 XI 2021 – Komisje Szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady prace badawcze uczniów, oświadczenia o samodzielności pracy, protokoły z eliminacji wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE oraz podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych
Do 15 XII 2021 – podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu
– Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu
ETAP II – ELIMINACJE OKRĘGOWE
Do 14 I 2022 – Komitet Główny informuje Komitety Okręgowe o rozdysponowaniu 49 miejsc do finału, proporcjonalnie do liczby osób zakwalifikowanych do II etapu w poszczególnych okręgach
15 I 2022 – eliminacje pisemne II etapu
16-30 I 2022 – eliminacje ustne (termin ustalony przez Komitet Okręgowy)
– ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu
Do 31 I 2022 – Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału
Do 15 II 2022 – ogłoszenie przez Komitet Główny ostatecznych wyników kwalifikacji
– zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia
ETAP III – ELIMINACJE CENTRALNE
2 IV 2022 – eliminacje pisemne w miastach wojewódzkich (praca pisemna na 1 z 6 tematów)
7 IV 2022 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników w Gdańsku-Jelitkowie
8 IV 2022 – analiza tekstów źródłowych
9 IV 2022 – eliminacje ustne
10 IV 2022 – uroczystość zakończenia eliminacji centralnych
prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś
Sekretarza Komitetu Okręgu Olimpiady Historycznej w Poznaniu

 


TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLVIII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Starożytność: Rozważ wpływ religii na życie polityczne, społeczne i kulturalne starożytnej Grecji i Rzymu.

Średniowiecze: Scharakteryzuj i oceń relacje kulturowe między Bizancjum, Arabami i Państwem Franków.

Nowożytność: Scharakteryzuj genezę i oceń znaczenie rewolucji amerykańskiej.

Historia XIX wieku: Rozważ czy powstanie krakowskie miało charakter rewolucji.

Historia XX wieku: Scharakteryzuj postawy Polaków wobec władzy komunistycznej w latach 1944/45-1956.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Przedstaw rolę i znaczenie sejmów egzekucyjnych z lat 1562-1565 w procesie reformy państwa.

Historia regionu: Przedstaw zakończenie II wojny światowej i pierwsze lata powojenne w Twoim regionie.