prof. UAM dr hab. Maciej Forycki

Funkcja:
kierownik Zakładu

Stanowisko:
profesor UAM

Dane kontaktowe:
email: forycki@amu.edu.pl
telefon: 61 829 14 69
pokój: 3.50

Zainteresowania badawcze:
historia powszechna XVI-XVIII w., historia intelektualna i kulturalna Oświecenia, historia Francji i dzieje stosunków polsko-francuskich, historia idei, kultura polityczna czasów nowożytnych, dzieje Wielkopolski

prof. dr hab. Michał Zwierzykowski

Stanowisko:
profesor


Dane kontaktowe:
email: mzwi@amu.edu.pl
telefon: 61 829 14 70
pokój: 3.51

Zainteresowania badawcze:
historia Polski XVII i XVIII w., szczególnie zaś dzieje polityczne, ustroju, parlamentaryzmu, samorządów sejmikowych i Wielkopolski oraz biografistyka nowożytna; edytorstwo akt sejmikowych

prof. UAM dr hab. Aleksander Małecki

Stanowisko:
profesor UAM

Dane kontaktowe:
email: mauecki@amu.edu.pl
telefon: 61 829 14 92
pokój: 3.82

Zainteresowania badawcze:
historia powszechna czasów nowożytnych (XVI-XVIII w.), historia intelektualna i kulturalna Odrodzenia, historia Hiszpanii i dzieje jej imperium, dzieje nauki i techniki

prof. UAM dr hab. Agnieszka Jakuboszczak

Funkcja:
Kierownik zespołu dydaktycznego historii nowożytnej do XVIII wieku

Stanowisko:
profesor UAM

Dane kontaktowe:
email: jakubosz@amu.edu.pl
telefon: 61 829 14 95
pokój: 3.85

Zainteresowania badawcze:
historia Polski i powszechna czasów nowożytnych (XVI-XVIII w.), historia kobiet, Historia Francji i dzieje stosunków polsko-francuskich, historia życia codziennego i obyczajów, dzieje Wielkopolski

Prof. UAM dr hab. Igor Kraszewski

Stanowisko:
profesor UAM

Dane kontaktowe:
email: igor.kraszewski@amu.edu.pl
telefon: 61 829 14 95
pokój: 3.85

Zainteresowania badawcze:
historia Polski i Francji (XVI-XVII w.); genealogia dynastyczna i szlachecka; historia ustroju oraz stosunków między dworem a szlachtą; historia dworów i domów panujących w Europie; nauki pomocnicze historii; edytorstwo akt sejmikowych

prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś

Stanowisko:
prof. UAM

Dane kontaktowe:
email: eustachy@amu.edu.pl
telefon: 61 829 14 94
pokój: 3.84

Zainteresowania badawcze:
dzieje powszechne oraz dzieje Polski w czasach nowożytnych(XVI-XVIII w.), zwłaszcza historia Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz historia obyczajowości w wiekach XVII i XVIII

dr Andrea Mariani

Stanowisko:
adiunkt

Dane kontaktowe:
email: mariani.andrea86@gmail.com
telefon: 61 829 14 93
pokój: 3.83

Zainteresowania badawcze:
historia Kościoła katolickiego, dzieje Towarzystwa Jezusowego ze szczególnym uwzględnieniem jego relacji z elitami społecznymi

Dr Grzegorz Glabisz

Stanowisko:
adiunkt badawczy (w ramach grantu NPRH)

Dane kontaktowe:
email: gglabisz@o2.pl
telefon: 61 829 14 70
pokój: 3.51

Zainteresowania badawcze:
historia Polski XVI-XVIII w., dzieje staropolskiego parlamentaryzmu, samorząd sejmikowy województw wielkopolskich, edytorstwo

prof. dr hab. Jan Jurkiewicz

Stanowisko:
profesor-senior

Dane kontaktowe:
email: jurjan2@poczta.onet.pl
telefon: 61 829 14 94
pokój: 3.84

Zainteresowania badawcze:
dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI – XVIII w., stosunki narodowościowe na Litwie i Białorusi w XIX – pierwszej połowie XX w., początki Litwy w historiografii wczesnonowożytnej

prof. UAM dr hab. Marian Drozdowski

Dane kontaktowe:
telefon: 61 829 14 92
pokój: 3.82

Stanowisko:
profesor UAM-senior

Zainteresowania badawcze:
historia nowożytna Polski (XVI-XVIII); dzieje gospodarcze Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich